Velkommen til denne siden som handler om ulike faktorer ved løp - se meny til venstre.

Hjemmesiden handler primært om løpestilsanalyse, du kan lese om bl.a. Hva, hvorfor, hensikt, forventning og analyse/test/vurdering i forhold til temaet løpestilsanalyse.

Hvis du har lest det meste på denne hjemmesiden vil du kanskje kunne svare på en quiz om løpestilsanalyse (som ikke er lett!).