Løpestilsanalyse quiz

1. Nigg snakker om et nytt paradigme i forhold til pronasjon. Hvilken enkeltfaktor mener han er viktig?

Muskelbruk

Ligamenter

Sko

Såler

2. Fotisett varierer fra løper til løper. Hvor mange % av eliteløpere mener man har fotisett på midt/forfot på langdistanse?

10-20%

20-30%

30-40%

40-50%

  3. Pronasjon kan føre til at

Tibia flekteres

Tibia utadroterer

Tibia innadroterer

Tibia ekstenderes

4. Hvor mye pronasjon blir ansett til å være hyperpronasjon i midtstandfasen i løp?

Over 6 grader

Over 8 grader

Over 10 grader

Over 12 grader

5. Anser man at det er en god sammenheng mellom statiske og dynamiske målinger av kliniske parametre i foten?

Ja, for aktive løpere

Ja, for ikke aktive løpere

Ja, generelt en god sammenheng

Nei, generelt ikke en god sammenheng

6. Hvor mange score inneholder Foot posture index?

3 bakfot og 2 forfot

2 bakfot og 3 forfot

3 bakfot og 3 forfot

4 bakfot og 3 forfot

7. Hva blir ansett som høy score på navicularedrop?

Over 8mm

Over 10mm

Over 12mm

Over 15mm

8. Generelt ved pronasjon gjelder:

Pronasjon reduseres ved bruk av pronasjonssko

Pronasjon reduseres ved økt muskelaktivitet med mer spesifikk trening

Pronasjon reduseres ikke alltid med pronasjonssko siden pronasjonen kan komme fra bla. hofte eller kne

Pronasjon reduseres ved bruk av såler

9. Landing på hel

Gir som regel mindre skaderisiko

Gir som regel dårligere løpsøkonomi enn landing på mellomfot/forfot

Er like bra som midtfotlanding i forhold til bedre løpsprestasjoner

Gir som regel mindre støtbelastning i ankel/fot

10. Landing på mollom/forfot

Gir som regel økt skaderisiko

Gir som regel bedre løpsøkonomi enn markant landing på hæl

Gir som regel dårligere løpsprestasjoner

Gir som regel økt støtbelastning i ankel/fot

11. Hvillken muskelgruppe bør være godt nok trent for å ha et stabilt løpssteg

Quadriceps

Glut. med.

Hamstrings

Adduktorene

12. Hvilket fotisett har kortest kontakttid?

Helisett

Midtfotisett

Forfotisett

Ingen forskjell

13. Løp med fivefingeres e.l.

Fører til økt plantarfleksjon i landingen

fører til mindre plantarfleksjon i landingen

Fører til mindre oksygenopptak på en gitt hastighet

Fører til økt hjertefrekvens på en gitt hastighet

14. Øvelser som kan tenkes å virke skadeforebyggende er:

Eksentrisk hamstrings og konsentrisk quadriceps

Eksentrisk hofteabduktorer og eksentrisk quadriceps

Eksentrisk quadriceps og konsentrisk plantarfleksjon

Konsentrisk quadriceps og konsentrisk hamstrings

15. Steglengden kan normalt ikke forklares ut fra

Nedsatt muskelkraft i legg/lår

Dynamisk stabilitet i hofte/bekken

Nedsatt bevegelighet i hoften

Pronasjon i foten

16. Hvilke(t) plan anser man bevegelsen som viktig i forhold til løpsøkonomi

Frontalplanet

Sagittalplanet

Horisontalplanet

Alle er like viktige

17. Hvilken mønster antar man er normalt i fotavviklingen for en joggende mosjonist

Hel midt - hel lateral - mellomfot lateral - mellomfot medial - storetå

Hel lateral - hel midt - mellomfot lateral - mellomfot medial - storetå

Hel lateral - hel midt - mellomfot medial - mellomfot lateral - storetå

Hel midt- hel lateral - mellomfot medial - mellomfot lateral - storetå

18. I Cochrane reviewet om forebygging av skader i ue. er følgende ikke undersøkt

Sko/såler

Modifisering av treningsregimet

Uttøyning

Styrketrening

19. Støabsorbering i fotisettet påvikrkes minst av

Achillessenen

Plantar fascien

Hamstrings

Hofte abduktorer

20. De vertikale kreftene ved løp uten sko eller med "forfotssko"

Blir totalt sett større

Blir større i starten av fotisettet

Blir mindre i starten av fotisettet

Er like store som ved bruk av sko