Tredemølle

Skal man foreta en løpestilsanalyse er det en klar fordel å benytte tredemølle. Men hvis tredemølle ikke var representativt for løp utendørs hadde det hatt lite for seg. Jay Dicharry er en av kapasitetene på løpestilsanalyse, han benytter tredemølle til testing og teknisk veiledning av løpere. Analyse av løp undendørs er optimalt, men for krevende teknisk og praktisk.

Det er delte meninger om effekten av løping på tredemølle. På diskusjonsforum blir det hevdet mye rart både fra fagpersoner som har inntatt en holdning, personer som ikke har tilstrekkelig kunnskap, og fra personer som kun ønsker å provosere. Det finnes mange studier som har undersøkt forskjeller/likheter mellom tredemølle og fast underlag. Den som er interessert kan sjekke et utvalg av forskningen. Resultatene fra disse studiene er ikke entydige, avhengig av hva man "tror" på kan man finne belegg for begge syn, både at det er det samme og at det er klare forskjeller. Jeg har ikke noen fasit, det er trolig forskjeller, men de er så små at det i praksis ikke har noen betydning. For sprint er det anderledes, her er forskjellene så store at trening ikke kan anbefales.


Fakta

* En tidlig studie fra 1980 av Van Ingen Schenau konkluderer med at det ikke er noen forskjeller så lenge hastigheten på løpebåndet er konstant. Med et fast koordinatsystem gjelder galileitransformasjon, og forskjeller må derfor forklares med andre variabler enn mekaniske i følge Van Ingen Schenau. Det blir da visuelle, vestibulære og proprioceptive faktorer
* Nigg (1995) konkluderte med at mange av forskjellene i de kinematiske variablene var inkonsekvente og individspesifikke. Det var bl.a. avhengig av løpestil, hastighet og type sko. Forskjellen på tredemølle og løp utendørs er at mølleløp er rimelig monotont, mens løp utendørs kan inneholde frekvente endringer av både fart, steglengde og endring av løpsretning
* Han konkluderer også med at anbefaling av løpesko og innleggssåler basert på analyse på tredemølle kanskje ikke kan overførers til løp på fast underlag


Forskning

* Noen studier antyder at steglenden blir noe forkortet og frekvensen noe økt, andre studier oppgir det motsatte
* Noen studier oppgir at foten kan lande i en noe flatere posisjon (mindre helisett)
* Støtbelastningen er noe lavere enn løp på asfalt/betong
* Mange tredemøller har for svak motor der hastigheten på beltet blir marginalt redusert ved hvert fotisett. Dette kan kanskje forklare noen forskjeller i en del av studiene
* At leggen får mindre belastning enn løp utendørs er ikke påvist i mange studier, derimot sier de fleste at det ikke er en forskjell. Baur (2007) fant lavere aktivitet i m. soleus (leggmuskel) i avsettsfasen på tredemølle i forhold til løp utendørs


Tips

* Kalibrer både fart og stigning siden mange produsenter viser gal fart/stigning
* Fart: mål lengden på båndet og tell antall omdreininger f.eks. på 60s
* Stigning: kanskje et digitalt vater er mest praktisk
* Løp med 1% stigning for å kompensere for luftmotstanden ved løp utendørs (1,5% ved hastigheter hurtigere enn 4,00min/km eller 15 km/t)
* Varier øktene både mht. total varighet, lengden på drag og stigningsvinkel
* Fart i forhold til stigningsvinkel finnes i denne tabellen
* Oksygenkrav i forhold til stigningsvinkel finnes i denne linken
* Kjøp en god mølle, ikke billige spinkle modeller på kjøpesentere eller sportsforretninger
* Dyre modeller er kanskje ikke så mye bedre i forhold til hva prisen skulle tilsi
* Modeller som kan slåes opp er praktiske, men trolig mindre stabile
* Gå for AC motor på minst 1,5 HK eller DC 2,5 HK og båndmål på minst 50-140cm. Jo raskere mølle desto bedre motor
* Personlig har jeg god erfaring med møllene fra Sportsmaster (bortset fra at både hastighet og stigningvinkel er upresis)


Annet

* Både Ingrid Kristensen og Marius Bakken benyttet tredemølle hyppig om vinteren. Det er jo et indirekte argument om at det er fornuftig
* Løp på tredemølle gir mindre støtbelastning enn løp ute på asfalt, så eksentrisk trening av leggmuskulatur er fornuftig
* Lette konkurransesko på mølleintervall gir trolig like god muskulær belastning som intervall utendørs med lette treningssko
* Hadde jeg bodd i varmere strøk hadde jeg personlig aldri benyttet tredemølle
* Personlig synes jeg også at langkjøring på tredemølle er lite motiverende
* Løp utendørs er alltid mest spesifikt og effektivt, men med glatte veier, kulde og vind, er tredemølle et bedre alternativ
* Mølleøkter kan gi bedre styring på treningen siden farten er konstant. Jevn fart er gunstig i forhold til for ujevne/ harde intervaller utendørs f.eks. på fellestreninger
* Vifte er en god investering siden manglende luftmotstand fører til større varmetap og cardiac drift
* Kjedelig psykisk! Enig ang. lankjøring, bruk mølle kun til intervall hvis det er praktisk mulig å løpe lankjøring ute

KONKLUSJON

* Det er generelt små forskjeller mellom løp ute og løp på tredemølle. Treningseffekten er dermed tilnærmet den samme som løp utendørs
* +
* God erstatning for intervaller i kulden/glatt føre i vinterhalvåret eller ved mye forurensing i byer
* God styring av intensitet
* Lettere å jobbe med tekniske detaljer
* Lettere å trene løpsstyrke i motbakke (noen mener det kan være ugunstig for steget)
* Mindre støtbelastning og dermed teoretisk sett redusert skaderisiko
* -
* Mindre spesifikt enn løp utendørs
* Kanskje for liten belastning på leggmuskulatur hvis man ikke trener i konkurransesko
* Monotont og psykologisk mindre motiverende
* For varmt uten luftnedkjøling