Tredemøllefart i forhold til stigningsgrad


Fordi tredemølleløping ikke har luftmotstand er løping på flat mølle ikke det samme som løp utendørs.

Tabellen gir en estimering av hvilken fart ulike stigningsvinkler tilsvarer løp utendørs på flatt underlag uten motvind. Tabellen kan ikke brukes absolutt pga. individuelle variasjoner hos ulike løpere

Tradisjonelt har 1-1,5% (avhengig av hastighet) blitt oppgitt til å tilsvare løp utendørs.

For tredemøller som har METS funksjon er det bare å ha samme METS verdi på endret stigning, så blir den relative belastningen den samme.
1º (1,75%)3º (5,25%)
6º (10,5%)

Fart

Km/t

Fart min/km

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

8

7,30

7,47

7,17

6,53

6,33

6,15

5,59

5,46

5,33

5,22

5,12

5,03

4,55

8,5

7,04

7,24

6,57

6,35

6,16

6,00

5,43

5,32

5,20

5,10

5,01

4,52

4,44

9,0

6,40

7,02

6,37

6,17

5,59

5,44

5,30

5,18

5,07

4,58

4,49

4,41

4,34

9,5

6,19

6,39

6,17

5,59

5,43

5,29

5,16

5,05

4,53

4,46

4,38

4,30

4,23

10,0

6,00

6,16

5,57

5,41

5,26

5,13

5,02

4,51

4,42

4,34

4,26

4,19

4,12

10,5

5,43

6,03

5,40

5,28

5,15

5,03

4,52

4,42

4,33

4,25

4,18

4,11

4,04

11,0

5,27

5,47

5,30

5,16

5,03

4,52

4,42

4,35

4,24

4,17

4,10

4,04

3,58

11,5

5,13

5,33

5,17

5,04

4,52

4,42

4,32

4,23

4,15

4,08

4,01

3,56

3,51

12,0

5,00

5,18

5,04

4,52

4,41

4,31

4,22

4,14

4,06

3,59

3,53

3,48

3,43

12,5

4,48

5,04

4,50

4,40

4,29

4,21

4,12

4,04

3,57

3,51

3,45

3,41

3,38

13,0

4,37

4,49

4,37

4,27

4,18

4,10

4,02

3,55

3,48

3,42

3,37

3,33

3,29

13,5

4,27

4,39

4,27

4,19

4,12

4,02

3,54

3,48

3,41

3,35

3,31

3,27

3,23

Fart

Km/t

Fart min/km

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

14,0

4,17

4,29

4,18

4,10

4,02

3,54

3,47

3,42

3,35

3,30

3,25

3,21

3,17

14,5

4,08

4,20

4,10

4,02

3,54

3,47

3,40

3,35

3,29

3,25

3,20

3,15

3,11

15,0

4,00

4,11

4,03

3,54

3,47

3,40

3,34

3,29

3,24

3,20

3,15

3,10

3,05

15,5

3,52

4,03

3,56

3,47

3,40

3,34

3,28

3,24

3,19

3,15

3,10

3,05

3,01

16,0

3,45

3,55

3,48

3,40

3,34

3,28

3,22

3,18

3,14

3,10

3,05

3,01

2,57

16,5

3,38

3,48

3,41

3,33

3,28

3,23

3,17

3,13

3,08

3,04

3,00

2,56

2,52

17,0

3,32

3,41

3,33

3,27

3,21

3,17

3,11

3,07

3,03

2,59

2,55

2,52

2,48

17,5

3,26

3,33

3,26

3,20

3,15

3,11

3,05

3,02

2,58

2,54

2,50

2,47

2,44

18,0

3,20

3,27

3,21

3,15

3,10

3,05

3,01

2,57

2,53

2,49

2,46

2,46

2,40

18,5

3,15

3,22

3,16

3,11

3,06

3,02

2,57

2,54

2,50

2,46

2,43

2,40

2,37

19,0

3,09

3,18

3,12

3,07

3,03

2,58

2,53

2,50

2,46

2,43

2,40

2,37

2,34

19,5

3,05

3,14

3,08

3,02

2,59

2,54

2,49

2,46

2,44

2,40

2,37

2,34

2,31

20,0

3,00

3,10

3,04

2,58

2,54

2,50

2,45

2,42

2,40

2,37

2,34

2,31

2,28