Hvordan foregår en løpestilsanalyse?

Det finnes som nevnt ingen retningslinjer for hva som undersøkes og entydige standardiseringer /tolkinger av funn. Her kommer et forslag til hva som kan undersøkes. Nedenstående er kun en skisse av hvordan en løpestilsanalyse kan foregå. Det finnes mange variasjoner, og ulike fysioterapeuter velger selv subjektivt ut hva de mener er relevant i forhold til hver enkelt bruker og brukers eventuelle problematikk.

Anamnese
Løpestilsanalysen starter med en samtale som kan bestå av ulike emner som; løpsmengde, fordeling rolig/hard trening, ambisjoner, løpsunderlag, løpesko, tidligere skader


Undersøkelse
Her er det stor variasjon på hva som undersøkes, men noen statiske undersøkelser kan være: korsryggen, benlengde (usikker måling), stilling på SIPS/SIAS, Q vinkel , varus/valgus i kne, patellaalignment, rotasjon av tibia, pronasjon/supinasjon av foten feisslinje eller naviculare drop, statisk fotstilling , achillesalignment , helpute, hammertær, hallux valgus, callus, varus/valgus i forfoten, fottype. Aktuelle dynamiske undersøkelser kan være bl.a. et bens stand for å se på navicularedrop/ pronasjon. Et bens dyp knebøy for å se på patellas bevegelse, knevalgus og pronasjon, tåhev for å undersøke m. tibialis post. /m. peroneus long. Fallhopp for å se på hoftestabilitet/ knestilling/pronasjon. Test av muskelkraft/bevegelighet i ulike muskelgrupper bør også gjennomføres.


Videoopptak
Her er det også store variasjoner på utførelse. Noen starter med avmerking på calcaneus, achillessene, patella og bekken. Deretter løpes det med og uten sko på ulike hastigheter. Varigheten på løp varierer ut fra hvor lang tid man filmer, men som regel trenger man ikke veldig mange skritt til å analysere. Filming av hele kroppen både bakfra, fra siden og forfra bør også foretas for å få mest mulig informasjon

Analyse av opptakene
Her analyseres bevegelsene for å se om det er faktorer som kan bidra til å forklare skade/smerte eller faktorer som kan påvirke løpsøkonomi/teknikk.

Samtale, vurdering og veiledning
Samtalen er en konklusjon som har til hensikt å informere om evt. funn i løpestilsanalysen. Forklaring av hva ulike funn kan føre til er viktig. Veileding i forhold til sko/såler, trening, muskelstyre og bevegelighet kan også være aktuelt.

Uviktige funn?
Mer
Hos de aller fleste vil man finne enten bevegelser, muskelkraft eller bevegelighet som teoretisk sett ikke er optimalt, også hos løpere på bra nivå som er skadefrie. Et funn som kan forklare smerte hos en person trenger nødvendigvis ikke å være potensielt "farlig" for en annen utøver. Ingen løpere er like og ulike funn kan gi ulike konsekvenser avhengig av en rekke andre faktorer som henger sammen.

Teknisk utstyr

Nødvendig
* Tredemølle
* Kamera der 200 bilder i sekundet er tilstrekkelig. Standardkamera har ofte ikke mer enn 25 bilder pr. sekund, og det blir for upresist. Casio EXILIM EX-FH25/Casio Exilim EX-FH100 er billige alternativ
* Sterks lys, minst 500 watt
* Analyseprogram f.eks. Dartfish ( blir brukt på løplabbet), TEMPLO, eller SIMI. Et gratis alternativ, Kinovea kan også benyttes, men det har ikke samme funksjoner som til dels dyre dataprogrammer.
Nyttig

* Speilkasse
* Fotscanner f.eks. RSscan, Gaitride eller TOG.
* Muskelkraftmåler f.eks JTech Commander PowerTrack II Muscle Dynamometer.