Kompresjonssokker


* Forskningen er ikke entydig, og mange mener det er verdiløst og bortkastede penger.
* Problem med forskning er flere, bla. inhomogene grupper og lite spesifikk protokoll.
* Spørsmålet bør kanskje deles i to: kan løpere der leggen ikke er begrensende prestere bedre, eller kan løpere der leggen er en begrensende faktor prestere normalt.
* Spør løperere som har prøvd og hør på deres erfaring og grunnen til bruken.

* Troen på at et tiltak fungerer er viktig i toppidretten, og jeg tviler på at f.eks. Paula Radcliff ville løpt med kompresjonsstrømper hvis det ikke hadde fungert.
* Personlig har jeg god erfaring fordi leggene for et par år siden (uten asfaltløping) kun holdt i 17-18 km på halvmaraton.
* Med sokker hadde jeg ingen problemer, men samtidig trente jeg tåhev, så det kan like godt ha vært grunnen.
* Konklusjon: PRØV SELV. Spesielt hvis du har problemer. Hvis du ikke har problemer er jeg mer skeptisk i forhold til prestasjonsøkning. Tåhev/vristhopp er trolig mer effektivt hvis leggene ikke "holder".
Bilder hentet fra hjemmesiden: http://www.loplabbet.no/kompresjonsstromper-til-sportsbruk