Analyse eller test?
De fleste løpere er bevisst på hvilke sko de bruker, og i mange sportsforretninger tilbys det tester der hensikten er å anbefale en «riktig» sko. I testingen blir det lagt fokus på om foten er nøytral, proneret eller supinert. Dette er en løpestilstest som er bedre enn ingenting i forhold til å anbefale sko.

En løpestilsanalyse er en noe grundigere analyse der løpestilen analyseres og vurderes i store trekk og i detaljer. Det filmes med og uten sko i ulike hastigheter. Fokus er både på fot, kne, bekken og overkropp filmet bakfra og fra siden. I tillegg foretas det en klinisk undersøkelse av stilling/holdning, muskelstyrke/balanse og bevegelighet.

Det blir forsøkt å finne årsaker til løpestilen din, og du får et godt bilde av hvordan du løper. En løpestilsanalyse er mer omfattende enn en løpestilstest og bør ikke forveksles med hverandre.

Noen sportsbutikker sier de foretar løpestilsanalyser, det er ikke alltid tilfelle siden de fleste kun har fokus på foten, og dermed er det en løpestilstest. Overordnet kan man si at løpestilstest er undersøkelse av fot ved løping, mens en løpestilsanalyse er mye mer grundig og ser på hele kroppen.


Upålitelig vurdering?
En løpestilsanalyse er en subjektiv vurdering der det ikke finnes retningslinjer for hva som undersøkes og entydige standardiseringer/tolkinger av funn. Løpere er forskjellige mht. til biomekaniske faktorer som i mange tilfeller er vanskelig å endre. Hva som teoretisk sett er optimalt eller visuelt sett ser pent ut er derfor ikke ikke alltid det optimale. Det er bare å se på en rekke toppløpere som har tilsynelatende ugunstige biomekaniske løsninger. Poenget er hva som er viktig, og her er man ikke helt enige selv om en del faktorer er essensielle og kan påvirke prestasjoner mer enn andre mindre viktige faktorer.

Hvis man blir tilbudt såler eller anbefalt et spesifikt løpeskomerke er det kanskje grunn til å være skeptisk til vurdering av pronasjon. Vurdering av pronasjon er heller ikke entydig. En dansk Bacheloroppgave med sammenligning av 5 erfarne løpestilsanalyse fysioterapeuter viste liten enighet i vurdering av pronasjon ved løp med og uten sko. En annen dansk Bacheloroppgave fant liten enighet i vurdering av pronasjon med og uten såler.

Pronasjon er kun en sak som vurderes, og både fotisett, kneposisjon, bevegelse av kneskjellet, istabilitet i hoften, muskelkraft, bevegelighet osv undersøkes så godt man kan. En løpestilsanalyse koster som regel fra 500-1000 kroner, man skal da forvente en seriøs undersøkelse. Undersøkeren ønsker også å gjøre en god jobb slik at tjenesten blir anbefalt til andre.

Det er trolig en god ide å oppsøke personer som er eller har vært aktive løpere selv. Gode kunnskaper om foten er en forutsetning, men kun en del av forventet kunnskapsnivå. Filming av hele kroppen fra siden/forfra/bakfra med/uten sko i jogg og konkurransehastighet er også en forutsetning.