Hensikten med en løpestilsanalyse
* Å undersøke løpestilen kan være nyttig for å finne ut om løpestilen din kan påvirke skaderisiko, treningsfokus og valg av løpesko.
* Å foreta en undersøkelse i forbindelse med skade for å se om det er noen variabler som kan forklare skaden. Deretter gis det råd om behandling, øvelser og trening.
* Å øke det teoretiske potensiale for å forbedre løpsøkonomi, og dermed kanskje bli en bedre løper. Du får informasjon om hvilke styrke, bevegelighets og tekniske øvelser som er relevant for deg.


Hva kan du forvente etter en løpestilsanalyse?
* En komplett videobaseret analyse av løpestilen din.
* Råd i forhold til tekniske øvelser,styrketrening eller uttøyning.
* Råd i forhold til skovalg og innleggssåler.
* Et lite hefte med beskrivelser og bilder av viktige funn, og av de øvelsene som er relevante for deg.
* Total varighet på hele seansen er ofte 1-1½ time.