Beregning av maksimalt oksygenopptak, minutt, slag og hjertevolum (VO2max, MV, SV, HV) basert på 3/10km tider


* Det er generelt en god sammenheng mellom prestasjon og kondisjon, men det finnes ulikheter på individnivå
* Beregningene passer best for mosjonister og løpere
* Langrennsløpere, syklister og andre med svakere løpsprestasjoner enn kapasitet i hovedøvelse blir vurdert for lavt
* Inntasting av tid svarende til kjent oksygenopptak kan gi en pekepinn på hvor du ligger
* Det er ikke mulig å matematisk beregne MV, SV og HV på individnivå, men beregningene kan gi en pekepinn
Tast inn 3000m tid:        
minutter sekunder      
   
Teoretisk maksimalt oksygenopptak ml/kg/min  
     
Tast inn 10km tid:        
minutter Sekunder      
       
Teoretisk maksimalt oksygenopptak ml/kg/min  
   
Tast inn vekt    
O2 opptak l/min 3000/10km    
Minuttvolum (l) 3000/10km    
Slagvolum (ml) 3000/10km    
Hjertevolum (ml) 3000/10km